Cijene prijevoda

Pisani se prijevodi obračunavaju prema broju autorskih (prevoditeljskih) kartica. Najmanja obračunska jedinica je 1 kartica (ktc).
1 autorska kartica sadrži 1500 slovnih mjesta s bjelinama (engl. characters with spaces).

Prijevodi se dostavljaju naručitelju elektroničkim putem ili prema dogovoru. Cijene su izražene okvirno te stoga mogu odstupati s obzirom na žurnost, stručnost, količinu itd.


NAPOMENA: Usluga je oslobođena plaćanja PDV-a temeljem Članka 90. stavka 2. Zakona o PDV-u.

PRIJEVOD OPĆIH TEKSTOVA
S engleskog na hrvatski: 80 kn/ktc ili 10,65€/ktc
S hrvatskog na engleski: 100 kn/ktc ili 13,31€/ktc

PRIJEVOD KNJIŽEVNIH TEKSTOVA
Proza: 80 kn/ktc ili 10,65€/ktc
Poezija: 12 kn/stih ili 1,59€/stih

PRIJEVOD STRUČNIH TEKSTOVA
S engleskog na hrvatski: 100 kn/ktc ili 13,31€/ktc
S hrvatskog na engleski: 120 kn/ktc ili 15,97€/ktc

LEKTURA ENGL. TEKSTA: 40kn/ktc ili 5,32€/ktc

LEKTURA HR. TEKSTA: 30kn/ktc ili 3,99€/ktc

MTPE: 0,18kn/rč ili 0,024€/rč

IZRADA TITLOVA: 7,52kn/min ili 1€/min