Cijene prijevoda

Pisani se prijevodi obračunavaju prema broju autorskih (prevoditeljskih) kartica. Najmanja obračunska jedinica je 1 kartica (ktc).
1 autorska kartica sadrži 1500 slovnih mjesta s bjelinama (engl. characters with spaces).

Prijevodi se dostavljaju naručitelju elektroničkim putem ili prema dogovoru. Cijene su izražene okvirno te stoga mogu odstupati s obzirom na žurnost, stručnost, količinu itd.


NAPOMENA: Usluga je oslobođena plaćanja PDV-a temeljem Članka 90. stavka 2. Zakona o PDV-u.

OPĆI TEKSTOVI
S engleskog na hrvatski: 80 kn/ktc
S hrvatskog na engleski: 100 kn/ktc

KNJIŽEVNI TEKSTOVI
Proza: 80 kn/ktc
Poezija: 12 kn/stih

STRUČNI TEKSTOVI
S engleskog na hrvatski: 100 kn/ktc
S hrvatskog na engleski: 120 kn/ktc