Cijene prijevoda

Pisani se prijevodi obračunavaju prema broju autorskih (prevoditeljskih) kartica. Najmanja obračunska jedinica je 1 kartica (ktc).
1 autorska kartica sadrži 1500 slovnih mjesta s bjelinama (engl. characters with spaces).

Prijevodi se dostavljaju naručitelju elektroničkim putem ili prema dogovoru. Cijene su izražene okvirno te stoga mogu odstupati s obzirom na žurnost, stručnost, količinu itd.


NAPOMENA: Usluga je oslobođena plaćanja PDV-a temeljem Članka 90. stavka 2. Zakona o PDV-u.

PRIJEVOD OPĆIH TEKSTOVA
S engleskog na hrvatski: 10,61 €/ktc (80 HRK/ktc)
S hrvatskog na engleski: 13,27 €/ktc (100 HRK/ktc)

PRIJEVOD KNJIŽEVNIH TEKSTOVA
Proza: 9,29 €/ktc (70 HRK/ktc)
Poezija: 1,59 €/stih (12 HRK/stih)

PRIJEVOD STRUČNIH TEKSTOVA
S engleskog na hrvatski: 13,27 €/ktc (100 HRK/ktc)
S hrvatskog na engleski: 15.92 €/ktc (120 HRK/ktc)

LEKTURA ENGL. TEKSTA: 5,30 €/ktc (40 HRK/ktc)

LEKTURA HR. TEKSTA: 3,98 €/ktc (30 HRK/ktc)

MTPE: 0,025€/rč (0,18 HRK/rč)

IZRADA TITLOVA: 0,99€/min (7,50 HRK/min)